Używamy ciasteczek INFO

Ikona ciasteczka

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkownika (osoby odwiedzające serwis, osoby korzystające z serwisu) przez sklep internetowy www.wytomy.pl / WytoMy sp. z o.o., prowadzony pod adresem: mateuszgessler.pl (dalej zwaną Witryną) przez WytoMy sp. z o.o. (dalej zwanego Sklepem Internetowym). 

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony danych osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

1. Sklep informuje, że w związku z udostępnianiem treści Serwisu stosuje tzw. technikę cookies polegającą na przechowywaniu informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu ( na przykład na twardym dysku komputera).

2. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

3. Dodatkowo niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika,   tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

4. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

5. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

1. Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

a) imię,

b) nazwisko,

c) adres płatnika,

d) adres dostawy przesyłki,

e) e-mail,

f) numer telefonu kontatkowego,

7) nazwa firmy oraz NIP (w przypadku prośby o wystawienie faktury VAT).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

2. Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania rejestracji na usługę newslettera 

a) Adres e-maisklep@wytomy.pl

 

Marketing Sklepu Internetowego

1. O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów wytomy.pl.  Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

Udostępnienie informacji

1. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

a) firma kurierska DHL,

b) operator płatności PayU.

2. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

3. Instytucją kredytową, przy pomocy której sklep internetowy przeprowadza ocenę kredytową jest Alior Bank SA.

 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

1. Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@wytomy.pl.

2. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.

3. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@wytomy.pl

4. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies (w tym wyłączenia, modyfikacji) za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce (mowa tu m.in. o przeglądarkach Internet Explorer, Firefox, Google Chrom, Safari, Microsoft Internet Explorer,) stron www. Informujemy, że brak zmiany ustawień przeglądarki na urządzeniu końcowym Użytkownika oznacza akceptację wykorzystywanej przez nas Serwis techniki cookies.

 

Wykorzystywanie danych przez Serwis/Sklep internetowy

1. Podane dane osobowe Klienta/ Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Sklep www.wytomy.pl / WytoMY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zagrody 8A/12, 30-318 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000653138, NIP: 6762518715, REGON: 366093430.

2. Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informuje, że dane osobowe Klientów / Użytkowników są przechowywane w zbiorze danych Spółki WytoMY Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy WytoMY Sp. Z o.o., 40-862 30-318 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000653138, NIP: 6762518715, REGON: 366093430.

3. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów / Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych dla procesu realizacji umowy, celów marketingowych jak również celów określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, Regulaminie Newslettera, Polityce Cookies.

4. Sklep informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe, w szczególności w celach: - doprowadzenia do zawarcia i realizacji umów, - dochodzenia wymagalnych roszczeń powstałych w związku z realizacją w/w umów, - w celach marketingowych oraz - w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz odbiorców danych, - określonych w Regulaminie Sklepu, kliknij tutaj - http://wytomy.pl/regulamin 

 

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod za pośrednictwem drogi elektronicznej pod adresem: sklep@wytomy.pl, listownie pod adresem: WytoMY Sp. z o.o., ul. Zagrody 8A/12, 30-318 Kraków

 

Usunięcie konta

1. Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie.

2. Klient / Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera.

 

Zabezpieczenie danych

1. Klient / Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w związku z korzystaniem z usług dostępnych w Serwisie. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby trzecie.

2. Sklep internetowy dokłada starań aby zapewnić bezpieczeństwo dla swojego Serwisu i chronić Serwis przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. W szczególności dla celów bezpieczeństwa dostęp do Konta Użytkownika jest możliwy po wpisaniu login i hasła, dostęp do danych osobowych mają jedynie podmioty i osoby, z nami współpracujące, które zobowiązane są do zachowania poufności danych, osoby upoważnione do administrowania Serwisu. Dodatkowo Sklep objęty jest zabezpieczeniami stosowanymi przez dostawcę hostingu.